CV_LY 13 tháng 12, 2013

Đọc tiếp
CV_SAM 12 tháng 12, 2013

Đọc tiếp
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đa dạng sinh học/ what we do 20 tháng 12, 2012

Trung tâm Đa dạng sinh được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo quyết định số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

Đọc tiếp
Cơ cấu tổ chức 12 tháng 12, 2012

Trung tâm hiện có 08 cán bộ biên chế gồm 01 tiến sĩ, 07 Thạc sĩ, kỹ sư và KTV. Bên cạnh đó trung tâm cũng có đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng tham gia hợp tác giảng dạy và thực hiện...

Đọc tiếp

Tin nổi bật